För mycket plast

Plast finns i nästan alla produkter vi använder oss av dagligen, men plasten är inte bra för miljön och därför är också plast något vi borde använda oss mindre utav.