Miljövänliga material

Många av oss äger idag enbart kläder gjorda av bomull och petrokemiska syntetmaterial som polyester, två material som har stor negativ miljöpåverkan. Det finns dock många alternativ, som är betydligt bättre för miljön.

BambuBambu

Bambu är ett snabbväxande gräs som kan bli mycket högt, och som länge har använts i Östasien till många olika saker. Tidigare var det t.ex. inte ovanligt med byggnadsställningar av bambu.

Bambu kan flätas ganska grovt för att göra hattar och andra former av solskydd, men det går även att utvinna finare fibrer ur gräset, och använda dessa som ett alternativ till bomull. För att göra detta kan man använda en metod som liknar den vid framställning av viskos, där starka kemikalier används för att skapa fibrer av cellulosa. Bambuviskos är dock något mer skonsam att framställa än viskos av träråvara.

Bäst är dock att få fram fibrerna på mekanisk väg. Detta görs genom att bambun krossas så att dess bast friläggs. Basten kan sedan spinnas till garn som kan vävas till tyg.

Hampa

Det latinska namnet på hampa är Cannabis sativa, men den hampa som odlas för sina fibrer går inte att använda som narkotika. Redan vikingarna odlade hampa, både för att utvinna olja ur fröna och för att använda fibrerna till segelduk, rep och kläder. Idag odlas hampa i de flesta länder inom EU, framför allt för användning i isolering och armering.

Hampaplantan har flera goda egenskaper. Den är tålig mot parasiter och behöver därför inte besprutas, inte heller behövs gödningsmedel. Rötterna går djupt ner i marken, vilket motverkar jorderosion. Plantorna för också ned näringsämnen i jorden.

Slutligen är det alltid bra att välja kläder som kan lagas. Randsydda läderskor är betydligt dyrare än limmade, men de kan å andra sidan lämnas in till skomakaren när de blivit slitna, istället för att slängas. Detsamma gäller ytterplagg: det finns tillverkare som erbjuder sig att reparera plaggen när de blivit slitna, helt gratis eller mot en avgift. Faktum är att det ofta lönar sig i längden att köpa lite dyrare kläder, även om ett högt pris naturligtvis inte är en garanti för att ett plagg är miljövänligt.