Ökat vinintresse efter pandemin

Coronapandemin har påverkat Sverige och dess invånare på en rad olika sätt. Det har varit prövande år men den tuffa situationen har inte bara medfört nackdelar, utan pandemin har även bidragit med positiva förändringar och tvingat oss att hitta nya lösningar för att kunna genomföra olika samhällsfunktioner.

Bland annat har man kunnat märka en tydlig förändring i svenskarnas vinintresse. Allt fler människor har utvecklat en stark passion för vin och är ivriga att lära sig mer om denna ädla dryck. Främst är det lite speciella vinsorter, såsom naturviner och miljövänliga alternativ som ökat i popularitet. Generellt sett kan man säga att konsumenterna inte bara bryr sig om slutprodukten utan även börjar intressera sig för hur druvorna odlas, om odlingen är ekologisk, hur hållbar produktionsprocessen är och mycket mer.

Tips till importörer

Detta är väldigt matnyttiga tips för vinimportören som vill lyckats med sin verksamhet. Strävar man efter att ta in vin som säljer bra skall man alltså koncentrera sig på den här typen av produkter – viner som sticker ut från det vanliga utbudet på något sätt. Gärna då genom att importera viner som är framtagna på ett hållbart sätt när det gäller så väl sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Det är nämligen en annan trend som gjort sig tydlig på senaste tid – att vi blivit mer benägna att beställa vin direkt från importörerna istället för att nöja oss med det sortiment som tillhandahålls av Systembolaget.

Digitala vinprovningar är den nya trenden

En aktivitet som ökat stort under covid-19 är vinprovningar, och av naturliga skäl främst då digitala sådana. Detta är dock något som förutspås fortsätta öka i popularitet. Människor som tidigare inte intresserat sig för den här typen av aktiviteter, har ändrat åsikt när företeelsen förekommer i en annan typ av forum. Kanske känns det tryggare för många. Vinprovningar har tidigare verkat avskräckande för många då de lätt kan upplevas som något pretentiösa och man känner sig osäker på grund av sin okunskap och brist på vana av att medverka i dessa miljöer och sammanhang. Så varför inte beställa hem en låda härligt ekologiskt vin från ett spännande land eller en vinregion som intresserar dig och delta i en digital vinprovning?