Installera en Mitsubishi luftvärmepump

Genom att välja en luftvärmepump från Mitsubishi kan du minska din energiförbrukning och få flera andra fördelar. Med luftvärmepumpen får du ett komplement till din direktverkande el baserat på din enskilda energiförbrukning. Pumpen är enkel att installera och renar dessutom din inomhusluft.

En Mitsubishi luftvärmepump är en smart lösning då den kan användas både för kylning och för uppvärmning av ditt hem. Det finns många modeller du kan välja mellan, där du kan utgå från storleken på din bostad och spara både pengar och förbättra miljön. Mitsubishis värmepumpar är utvecklade för vårt nordiska klimat och passar bra till Sveriges väderlek.

Luftvärmepump en bra lösning

Calm,Man,Wearing,Glasses,Relaxing,With,Closed,Eyes,In,RoomLuftvärmepumpar fungerar allra bäst i hus som har öppen planlösning, då det är rumsluften som transporterar värmen. Det är ett bra komplement till den direktverkande elen och kan utnyttja energin i luften utifrån, ända ner till 20 minusgrader. Med en luftvärmepump kan du sänka dina uppvärmningskostnader. Det kan också vara bra att göra en kalkyl i förväg för att se hur mycket du tjänar på installationen.

En luftvärmepump kan göra så att uppvärmningskostnaden för ditt hus halveras, beroende på vilket ditt nuvarande system är. Du kan potentiellt sett spara tusentals kronor på kort tid, och pumpen återbetalar sin investeringskostnad snabbt. En luftvärmepump från Mitsubishi ger ett behagligt klimat inomhus och är en effektiv energibesparing.

Minska miljöpåverkan

För att minska miljöpåverkan med din luftvärmepump är det viktigt att tänka på hur elen produceras. El som framställts förnyelsebart ger upphov till lägre utsläpp av koldioxid, vilket innebär att det alltid är bättre att välja ”grön” el till din luftvärmepump. Inuti din värmepump finns det också ett köldmedium, som kan bidra till negativ miljöpåverkan. Men genom att vara försiktig när du installerar och skrotar din pump samt när du fyller på köldmedium kan du minska läckage och därmed skapa en lägre miljöpåverkan. Installation av värmepumpen bör utföras av certifierad installatör.

I hus byggda från 1970 till 1984 finns ofta radiatorsystem som är dimensionerade för oljepannor. Detta innebär att de är anpassade till högre framledningstemperaturer från oljepannan, medan hus som är byggda före 1970 i stället är överdimensionerade. I dessa äldre hus passar värmepump ofta bra.